Etkinlikler

Panel
Metropoliten Planlama Deneyimleri & İstanbul Tecrübesi
Nezih Eldem Salonu
Başlangıç: 16 Ekim 2008 09:00
Bitiş: 16 Ekim 2008 10:30

Panelde, konuşmacılardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)'nin metropoliten alanda toplumsal, ekonomik, fiziksel ve çevresel koşulların bir sistem içinde bütünleşik ele alımındaki faaliyet alanları; İstanbul'un geleceğini belirleyen kentsel planlama projelerinin mevcut şehir yapısı ile sosyo-ekonomik yapılanmanın geleceği üzerinden irdelenmesi; planlı kalkınma, yerel yönetimler ve hükümetler arası ilişkiler üzerinde tartışmaları beklenmektedir. Konuşmacılardan birikimleri doğrultusunda dünya üzerindeki örneklerle karşılaştırmalı olarak şehrin geliştirilmesine yönelik ekonomik değerlere, altyapıya, arazi üretimine, dönüşüm projelerine yön vermenin ardındaki motivasyonlar ve doğal ve kültürel varlıkların korunması, konut sorununun çözümü, ulaşım politikaları ile ilgili yasama faaliyetleri üzerinde sunumlar beklenmektedir. Konuşmacıların diledikleri konulardaki seçimleri bu çerçeveyi genişletebilir.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/arkiparc/public_html/2008/apps/frontend/modules/etkinlikler/templates/detaySuccess.php on line 19

Warning: file_get_contents(http://galeri2.arkitera.com/mediaBlock.php?showTitle=0&mode=dynamic&g2_view=tags.VirtualAlbum&useThumb=1&column=3&rss=1&noShadow=0&auth=1&g2_tagName=Metropoliten+Planlama+Deneyimleri++%26+%C4%B0stanbul+Tecr%C3%BCbesi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/arkiparc/public_html/2008/apps/frontend/modules/etkinlikler/templates/detaySuccess.php on line 41

Bu Etkinliğe Ait Fotoğraflar

HABERLER