Etkinlikler

Workshop
Yapı Sektöründe Geliştirici - Tasarımcı İlişkisi
Şevki Balmumcu Salonu
Başlangıç: 15 Ekim 2008 14:30
Bitiş: 15 Ekim 2008 16:00

Bu çalıştayın amacı, küreselleşen dünyaya entegre olma sürecinde günden güne profesyonelleşen inşaat sektöründeki aktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin yeniden tanımlandığı süreçlerde yeni diyalog zeminleri yaratmak için bir adım atmaktır. Artık geçmişe oranla çok daha fazla aktörün ve çok daha katmanlı ilişkilerin yer aldığı inşaat sektörünün iki vazgeçilmez aktörünün, "developer" ile "tasarımcı" nın, arasındaki ilişkin sorgulanması da bu çalıştayın odak noktasını oluşturacaktır.   

Sermayenin hareketi ya yeni yatırım alanlarının ortaya çıkışı ya da var olan yatırım alanlarında oluşacak olan yeni spekülasyonlar dolayısıyla da yeni sermaye birikimleri anlamına gelir. Bu hareket küresel düzeyde maximum kar hedefine kitlenerek "developer" larca yaratılan kanallara doğru akışa geçer. Dolayısıyla "developer"ların temel işlevi sermayenin hareketine yön vermektir. Bu nedenle de "developer" larının lider girişimci olması beklenir.

Cumhuriyet'ten 1980'lere kadar kamu sermayesinin "developer" olarak etkin rolü yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Kamu sermayedar rolünü terk ederek sadece yasa yapıcı, teşvik edici arsa temin eden (land developer) kısaca piyasayı düzenleyici rolünü üstlenmesi "developer"ın rolünü gerçekte kimin (kamu – özel sektör) üstlendiğini de tanımlamayı zorlaştırmıştır. Özellikle kamunun bu dönemde temel görevinin piyasa dinamiklerini oluşturmak ve özel sektör sermayesinin yatırımlarını yönlendirmek adına yaptığı yeni kanuni düzenlemeler, teşvikleri düşünürsek bu durumun geçiş dönemine özgü bir bocalama olduğunu söyleyebiliriz.

Özel sektör sermayesinin yatırım kararları her zaman kamunun insiyatifleri ile belirlenmiş, özel sektör devletten beklentileri olan bir güç olarak piyasadaki gücünü devletten gelecek olan desteğe dayamıştır. Bu durum Türkiye için "developer" ın gerçekte kim olduğu sorusunu ciddi biçimde sordurmaktadır.

2000'li yıllar yapı sektöründeki özel sektör sermayesine uluslararası yatırımcıları hızla dahil eden bir sürecin başlangıcıdır. Özellikle ticari emlak piyasasının dünyada kazandığı önem uluslararası yatırımcıların gözünü Türkiye'ye, İstanbul'a çevirmesine neden olmuştur. Turizmden alışveriş merkezine, konuttan ofis binalarına kadar geniş bir yelpazeyi içeren yatırım alanları hızla oluşmuştur. Bu dönemde "developer" rolünde artık kamu sektörü-devlet değil devletin regüle edici rolünü bile belirleyen uluslararası özel sektör sermayesini gerçek bir "developer" olarak görmek mümkündür.

Küreselleşen dünyanın temel aktörleri durumundaki "developer" ların sermayeye yön verme sürecinde tek başlarına olmadığını ve içinde bulundukları sosyal ve ekonomik yapı içinde bir çok aktör ile tanımlı bir ilişki içinde bulunduğunu da unutmamak gerekir. Bu tanımlı ilişkiler coğrafyaların sosyal ve ekonomik yapıları ile değişiklik gösterebilmektedir. Öte yandan da uluslararası standartlar gibi itici bir güç etkisiyle yeni hizmet sektörlerinin ve yeni aktörlerin de bu coğrafyalarda oluşumları görebilmekteyiz. Bu aktörlerden en önemlisi GYO'lar (REIT) olarak karşımıza çıkmaktadır.

GYO'ları Türkiye'de ulusal ve uluslararası sermayenin hareketine yön veren ve bu süreçte bir çok aktörle tanımlı ilişki içinde olan yeni "developer" lar olarak görebiliriz.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/arkiparc/public_html/2008/apps/frontend/modules/etkinlikler/templates/detaySuccess.php on line 19

Warning: file_get_contents(http://galeri2.arkitera.com/mediaBlock.php?showTitle=0&mode=dynamic&g2_view=tags.VirtualAlbum&useThumb=1&column=3&rss=1&noShadow=0&auth=1&g2_tagName=Yap%C4%B1+Sekt%C3%B6r%C3%BCnde+Geli%C5%9Ftirici+-+Tasar%C4%B1mc%C4%B1+%C4%B0li%C5%9Fkisi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/arkiparc/public_html/2008/apps/frontend/modules/etkinlikler/templates/detaySuccess.php on line 41

Bu Etkinliğe Ait Fotoğraflar

HABERLER