Timuçin Kurt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Istanbul Finance Center Project
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): İstanbul Finans Merkezi
Timuçin Kurt, 1978 yılında Kırklareli'nde doğdu. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Bölge ve Planlama Bölümü'nden mezun olup aynı üniversitede İşletme Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 
 
2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Kurt, IBB bünyesinde bir çok projede görev almıştır. Timuçin Kurt, 2010 yılından bu yana İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinde grup şefi olarak çalışmaktadır.
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilerek 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 5.maddesine göre, Büyükşehir Belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırları olarak belirlenmesine karşın, geçici 2.madde ile İzmit ilini de kapsayan istisnai bir uygulama sonucu, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle il mülki sınırı olarak daha geniş sınırlara ve daha fazla ilçe sayısına sahip olmuştur. 

İBB; vizyonunu “Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u; eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye.” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda “Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.” misyonu ile hareket eden kurum temel prensiplerini adalet, güven, saydamlık, kalite, verimlilik, katılım ve liderlik olarak belirlemiştir.
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya