Özdemir Sönmez

İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi

Planning Coordinator
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): Eski Sanayi Alanlarında Yeni Geliştirme Fırsatları
Özdemir Sönmez, 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü derece ile tamamladıktan sonra aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1989 yılında yüksek lisans derecesi kazandı. 1990 yılında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Kurucuları arasında yer aldı ve şube başkanlığı görevini yürüttü. 1986-1993 yılları arasında üniversite döner sermaye planlama grubu ile Bodrum yarımadası, Bursa, Kartal, Diyarbakır gibi birçok planlama çalışmalarında yer aldı.
 
Planlama alanında çeşitli yarışmalarda dereceler kazanan Sönmez, 1994-1997 yıllarında doktora çalışması
için İngiltere’de Newcastle Universitesi’nde bulundu. Çeşitli mesleki yayınlarda ve konferanslarda
makaleleri ve bildirileri yer aldı. 2006 yılından bu yana İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel
Tasarım Merkezinde görev alan Özdemir Sönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi
olarak çalışmaktadır.

İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında kurulan İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi, Ülke Bölge Planlama Grubu, Doğal Yapı Grubu, Çevre Sorunları Grubu, Tarım Alanları ve Toprak Araştırmaları Grubu, Yer Bilimleri Araştırma Grubu, Demografi Grubu, Ticaret ve Hizmetler Grubu, Kültür Endüstrileri Grubu, Sanayi Grubu, Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu, Ulaşım Grubu, Eşgüdüm Karar ve Strateji Grubu, Metropoliten Planlama Grubu, Avrupa Yakası Planlama Grubu, Kentsel Tasarım Grubu, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar Grubu, GIS Grubu, Müze Kent (Tarihi Yarımada) Grubu olmak üzere 14 sektör grubunu içinde barındırmaktadır. 
 
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi-İMP, İstanbul’un planlama sürecinde kentin potansiyellerinin belirlenip ortaya konmasını, İstanbul’un vizyonunun çok aktörlü katılımcı bir süreçte tanımlanmasını ve uygulamaya geçilmesini, ekonomik olanaklara perspektif kazandırılmasını amaç edinmektedir. Ayrıca, ülke ve bölge bağlamında, gerek iş gücünün desentralizasyonu, yeniden yapılandırılması, doğal yapı ve yaşamın sürdürülebilirliği, gerekse ulaşım ve lojistik işlevlerinde bölgesel planlama stratejilerinin üretilmesi hedeflenmektedir.
 
İstanbul metropolünün bir uzlaşım alanı olmasına katkı verecek stratejik plan ve nazım planın, dünya, ülke ve kent ölçeğindeki dinamiklerin doğru algılanarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, planlama sürecinde yönetişimin sağlanması, çözüm ortaklıklarının oluşturulması, İMP’nin önderliği ile gerçekleşecektir. İMP bünyesinde, sürdürülebilirlik, demokratik katılımcılık ve toplumsallık unsurlarını barındıran bir planlama sürecinin İstanbul kentine kazandırılması İMP’nin kurumsal vizyonudur.
 
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya