Murat Vefkioğlu

İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi

Kentsel Tasarım ve Yarışmalar Proje Yürütücüsü
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): Eski Sanayi Alanlarında Yeni Geliştirme Fırsatları
1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Kentsel Tasarım konusunda yüksek lisans çalışması için Edinburgh, Heriot-Watt Üniversitesi’ne gitti. Aynı zamanda yarı zamanlı mimar olarak Law-Dunbar Nasmith Architect bürosunda çalıştı. 1976 yılında yurda dönüşünde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Okulu Planlama Ünitesi’nde, daha sonra Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü’nde asistan olarak kentsel tasarım atölye çalışmaları ve proje asistanlığı görevine atandı. 1982 yılında Edinburgh Üniversitesi Kent ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Percy Johnson-Marshall ile bir yıl çalıştı. 1983 yılında yurda dönüşünde fakültedeki görevinden ayrıldı. 1989 yılına kadar İskoçya’da mesleki uygulamalarda bulundu. Türkiye’ye dönüşünde serbest meslek bürosunu kurdu. Mimari ve kentsel tasarımda proje konsept, tasarım, çevre düzenleme, turizm tesisleri üzerine proje ve uygulama çalışmaları ile ulusal yarışmalara katıldı.
 
2005 yılında İMP yürütücülerinin daveti ile Kentsel Tasarım Yarışmalar Grubu Yürütücülüğü görevine atandı. Halen İMP’de kentsel dönüşüm projeleri ve yarışmalarla ilgili Kentsel Tasarım ve Yarışmalar Grubu Yürütücülüğü görevini sürdürmektedir.

İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında kurulan İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi, Ülke Bölge Planlama Grubu, Doğal Yapı Grubu, Çevre Sorunları Grubu, Tarım Alanları ve Toprak Araştırmaları Grubu, Yer Bilimleri Araştırma Grubu, Demografi Grubu, Ticaret ve Hizmetler Grubu, Kültür Endüstrileri Grubu, Sanayi Grubu, Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu, Ulaşım Grubu, Eşgüdüm Karar ve Strateji Grubu, Metropoliten Planlama Grubu, Avrupa Yakası Planlama Grubu, Kentsel Tasarım Grubu, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar Grubu, GIS Grubu, Müze Kent (Tarihi Yarımada) Grubu olmak üzere 14 sektör grubunu içinde barındırmaktadır. 
 
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi-İMP, İstanbul’un planlama sürecinde kentin potansiyellerinin belirlenip ortaya konmasını, İstanbul’un vizyonunun çok aktörlü katılımcı bir süreçte tanımlanmasını ve uygulamaya geçilmesini, ekonomik olanaklara perspektif kazandırılmasını amaç edinmektedir. Ayrıca, ülke ve bölge bağlamında, gerek iş gücünün desentralizasyonu, yeniden yapılandırılması, doğal yapı ve yaşamın sürdürülebilirliği, gerekse ulaşım ve lojistik işlevlerinde bölgesel planlama stratejilerinin üretilmesi hedeflenmektedir.
 
İstanbul metropolünün bir uzlaşım alanı olmasına katkı verecek stratejik plan ve nazım planın, dünya, ülke ve kent ölçeğindeki dinamiklerin doğru algılanarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, planlama sürecinde yönetişimin sağlanması, çözüm ortaklıklarının oluşturulması, İMP’nin önderliği ile gerçekleşecektir. İMP bünyesinde, sürdürülebilirlik, demokratik katılımcılık ve toplumsallık unsurlarını barındıran bir planlama sürecinin İstanbul kentine kazandırılması İMP’nin kurumsal vizyonudur.
 
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya