Güniz Çelen

Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık

Yönetim Kurulu Başkanı
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): Gayrimenkul'de Halka Arz
ODTÜ’den Mimarlık Lisans ve Lisansüstü, Koç Üniversitesi’nden İşletme İdaresi ve Finans Yüksek Lisans derecelerine sahip, SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı Güniz Çelen, değerleme konusunda uluslararası tanınırlığı en yüksek iki kurumdan (Appraisal Institute ve RICS -Royal Institution of Chartered Surveyors) “MAI” ve “FRICS” ünvanlarına layık görülmüştür. The Counselors of Real Estate tarafından verilmiş ve dünyada elli yıldır sadece 1.100 kişinin layık görüldüğü “CRE” ünvanına ve imza yetkisine sahiptir. 1976 yılında uluslararası inşaat taahhütlerinde proje mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış, Türkiye, Ortadoğu ve ABD’de süren deneyimleri sonucunda KİSKA Şirketler Grubu’nda yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirilmiş ve bu görevi 12 yıl sürdürmüştür.
 
Güniz Çelen, yerel ve uluslararası yatırım portföyü sahibi kurumlara değerleme ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere Çelen Değerleme Merkezi’ni 1995 yılında kurmuş olup, halen Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 2001 yılında Değerleme Uzmanları Derneği’ni kurmuş, 2007 yılına kadar başkanlık görevini üstlenmiş ve derneği IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi) ve TEGoVA (The European Group of Valuers’ Association)’da temsil etmiştir. Türk MMMB Yönetim Kurulu Üyesi, Appraisal Institute Türkiye Büyükelçisi, YASED Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, RICS, IPYD, AIA, ULI, GYODER ve Mimarlar Odası aktif üyesidir.
 
Çelen halen, üstlenmiş olduğu sivil misyon ile yerel ve uluslararası arenalarda yayınlara makaleler yazmakta, ders vermekte ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır.

Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık

1995 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk özel sektör değerleme ve danışmanlık kuruluşu Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gayrimenkul konusunda geniş kapsamlı yatırım danışmanlığı ve değerleme hizmetlerini üstlenmektedir. 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nca liste şirketler arasına alınan firma uzun yıllara dayanan tecrübesiyle temin ettiği referansları ve kazandığı yerel ve uluslararası yeterlilikleriyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TMSF, belediyeler, konsolosluklar ve ABD Dışişleri Bakanlığı gibi resmi kuruluşlar, Dünya Bankası, IFC gibi finans kurumları, yerli ve yabancı birçok geliştirmeci ve yatırımcının güven ve takdirini kazanmıştır.
 
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gayrimenkul geliştirme ve yatırım, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uygun finansal raporlama, kredi teminatı oluşturma, satın alma ve satış birleşmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulan maddi ve maddi olmayan varlık değerlemeleri, portföy değerlemeleri, pazar araştırması ve analizi, en iyi ve en verimli kullanım amacı tespiti, kavramsal geliştirme, ekonomik fizibilite ve yatırım stratejisi çalışmalarını başta UDES (Uluslararası Değerleme Standartları) olmak üzere RICS, CRE, Appraisal Institute standart ve etik kuralları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya