Bekir Kılıç, üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. ABD-İllinois-Champaign Parkland College’da dil eğitimi aldı.
 
Kılıç, iş hayatına 1989 yılında Evyap’ta başladı ve 1994 yılında fabrika müdürü olarak iş hayatınma devam etti. 1997 yılında Evyap Holding’in “İdari ve Sınai İşletmeler Koordinatörü” ünvanıyla İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
 
1998 yılında Evyap Mısır Projesi'ni başlattı, 2001 yılında Evyap Deniz İşletmesi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla liman tesisinin fizibilitesi, projelendirilmesi, hayata geçirilmesini sağladı. 2002 yılında Evyap Ukrayna Projesi'ni üstlendi ve 2004 yılından itibaren Evyap Holding’in “Tedarik Zinciri Grup Başkanı” olarak Yönetim ve İcra Kurulu üyeliklerini sürdürdü.
 
Kalite olgusunun ülke gündemine girdiği 1994 yılında ISO 9000 Kalite, 2003 yılında 14001 Çevre, 2005 yılında 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini aldı ve Yönetim Temsilcisi sıfatıyla bugünlere kadar başarıyla getirdi.
 
2005 yılında Çoruh Vadisi’nde erozyonu önlemek maksadıyla 15.000 adet meşe ağaç dikimi projesinin finansmanını sağlayarak gerçekleştirdi ve bugüne kadar bakımını sürdürdü. 2007 yılında Tema ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte Erzurum ili, Çat ilçesi, Bozyazı ve Göbekören köyleri kırsal kalkınma projelerini bizzat yönetti.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı, Kağıthane Belediye Başkanlığı'nın da yönetiminde yer aldığı Kağıthane-Ayazağa Kentsel Dönüşüm Derneği’ni kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Kağıthane – Ayazağa Vadisi Kentsel Geliştirme Derneği

Kağıthane – Ayazağa Vadisi Kentsel Geliştirme  Derneği, İstanbul Metropoliten alanı için hazırlanan üst ölçekli planlar doğrultusunda alınan kararların uygulanabilir ve sürdürülebilir olması amacıyla, mülk sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.  
 
İstanbul metropoliten alanı için hazırlanan 2009 Onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul Metropoliten alanının geleceği, finans, turizm-kültür, inovasyon ve bilgi teknolojileri ana temaları üzerine kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul metropoliten alanı içinde yer alan bazı sanayi alanlarının bu üst ölçekli dönüşüm vizyonunu desteklemek amaçlı kent dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bugün üretime dayalı sanayi ve depolama fonksiyonlarının yer aldığı Cendere Vadisi de, İstanbul için hem ekolojik hem de ekonomik açıdan önemlidir. İstanbul’un bilgi çağına uygun bir metropol haline gelmesinde üst ölçekli plan kararları çerçevesinde önemli rol oynayacak olan bu alanın, ‘kent içinde kent’ ve ‘yaşama ve çalışma birlikteliği’ yaklaşımı çerçevesinde ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, eğitim, bilişim, teknoloji kullanımlarının yanı sıra ticaret, konut, turizm kullanımlarıyla birlikte planlı dönüşümü amaçlanmıştır. 
 
Planın bu vizyonunu uygulanabilir ve sürdürülebilir kılmak amacıyla metropol yönetiminin Kadir Topbaş başkanlığında benimsediği yöntem ise süreçlerin katılımcı ve şeffaf olarak idare edilmesi olmuştur. Bu doğrultuda Cendere Vadisi üzerinde konumlanmış, halihazırda üretime devam eden, konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan sanayi bölgesi de KAYADER derneği çatısı altında iş birliği anlayışı içinde İBB ve İMP-BİMTAŞ ile çalışmaların başında sürece dahil olmuştur. Derneğin amacı bu işbirliğini sağlanmanın yanı sıra uzun yıllardan beri bölgede yaşayan ve aslında bölgeyi yaşatan insanların bilgi ve birikimlerini de planı yapacak kurumlara aktarmaktır. Planlama sürecinin tüm aktörlerinin bir araya gelerek geleceğe yönelik kararları tartışmasının ve akılcı çözümler üretmesinin bölgede yaşayan ve çalışan insanların katılımı ile daha sağlıklı sonuçlar doğuracağına inanılmaktadır. 
 
Bünyesinde ilgili yerel yönetimlerin temsilcilerinin de yer aldığı dernek, farklı aşamalarda organizasyonlar, toplantılar düzenleyerek mülk sahiplerinin planlama konusunda bilgilendirmekte ve mülk sahiplerinin talep ve görüşlerini de kamu kurumları ile paylaşmaktadır. Bu toplantıların bir bölümü İMP-BİMTAŞ’ın koordinasyonunda Cendere Vadisi Projesi Çalıştayları adı altında gerçekleşmekte ve belki de Türkiye’de ilk kez planlama öncesinde gerçekleştirilen tasarımlar kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile plana aktarılmaktadır. 14 Ocak 2011 tarihinde onaylanan “Cendere Vadisi Nazım İmar Planı” bundan sonraki süreçlerde de model oluşturabilecek bu çalışmaların ilk etap sonuç ürünüdür. Bundan sonraki süreçler de benzer şekilde işbirliği içinde şeffaf, katılımcı, akılcı ve farklı alternatiflerin üretimine imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya