Murat Bayram

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Enerji Verimliliği Daire Başkanı
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): Gayrimenkul'de Sürdürülebilirlik
Murat Bayram 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş, 2000 yılında ise yüksek lisansını tamamlamıştır.
 
1998-2000 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığı'nda proje ve proje kontrol mühendisi olarak çalışmıştır. 2006-2008 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Enerji Verimliliği Komisyonu'nda görev almıştır. 2008-2010 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. 2010 yılından beri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Dairesinde daire başkanı olarak görev yapmaktadır. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili konularda çalışmaktadır.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün temel görevleri; ulusal düzeydeki yapı işleri ile ilgili standartları ve politikaları belirlemek, ülkedeki semt ve yöre özellikleri doğrultusunda belirlenen inşaat malzemeleri ve sistemleri ile yapılarda enerji tasarrufunu sağlamak ve maliyet düşürücü tedbirler üzerinde çalışmak, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak, bu doğrultuda mimarlık ve mühendislik alanlarında rehberlik hizmeti sunmak kurumun temel hedeflerini oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda yapı denetim hizmetlerini yürütmek, proje ve yapı denetçilerine ve yapı denetim kuruluşlarına belge vermek, afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve altyapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüt, harita, proje ve yaklaşık maliyetlerini yapmak veya yaptırmak, bakım ve küçük onarım işleri ile ilgili esasları hazırlamak, bu görevlerle ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, ilgili kurum, kuruluş ve kişilere verilecek eğitim programlarını hazırlamak, teklifte bulunmak, bilimsel yayın ve doküman oluşturmak ve yayımlamak kurumun başlıca görevleri arasında yer almaktadır.
 
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya