Gökşin Ilıcalı

Argos Yapı

Kurucu Ortak
Katılımcısı Olduğu Etkinlik(ler): Ana Konuşmacı: Gökşin Ilıcalı "Gayrimümkün Bir Gayrimenkul Geliştirme Öyküsü"
1964 Bursa doğumlu Gökşin Ilıcalı, Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite tahsilini İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.
 
1992 yılında Argos İletişim Grubu'nu, 1997 yılında Argos Turizm-Yatırım, 2003 yılında Argos Bağcılık ve Argos Yapı, 2008 yılında Argos Kültür Sanat şirketlerini kurdu. Kurucularından olduğu "Kentsel ve Kırsal Gelişme Vakfı"nın başkanlığını sürdürmekte olan Ilıcalı, son dönemde Kapadokya bölgesinde kentsel dönüşüm, restorasyon, koruma ve sosyo-kültürel yapı ilişkisi, çevrenin korunması ve geliştirilmesi alanlarında yoğunlaşıyor.
 
Uçhisar kasabasında Argos Yapı tarafından gerçekleştirilen ve 13 yıl süren bir restorasyon sürecinin sonunda, ilk bölümü 2009 yılında faaliyete geçen "Argos in Cappadocia" otel ve kültür merkezi projesi, 2010 yılında Conde Nast Johansens tarafından dünyanın en çevreci 4 otelinden biri seçildi.

Argos Yapı

2003 yılında kurulan Argos Yapı, Kapadokya Bölgesi Uçhisar Köyü'nde gerçekleştirilmekte olan restorasyon çalışmalarını uzun soluklu bir süreçle ileriye taşımak, “mimarların, benzersiz Kapadokya mimarisinin gelecek kuşaklara örnek olacak çalışmalar ile korunması ve restorasyonu konusunda çalışmasını sağlamak, kaya ve taş doku üzerinde edinilen deneyimi, Anadolu'nun diğer bölgelerine de aktarmak için çalışmak” yaklaşımıyla, çeşitli ölçeklerde projelendirme ve yapım çalışmaları yürütmektedir. Bu süreçte sonuçlandırılan ilk ürün olan "Argos in Cappadocia" oteli, sürecin tamamında ekibe danışmanlık yapan Sayın Turgut Cansever'in değerli deneyimlerinden yararlanmıştır.
 
Uçhisar'daki mimari ve restorasyon çalışmalarında dikkate alınan temel konu, köyün eski dokusunu oluşturan mütevazı köy evlerini, dar sokakları ve yüzyılların birikimi olan yerel detayları yeniden ayağa kaldırırken, köyün kendine has ruhunu korumak, kullanıcının taleplerine göre yeniden şekillenen mekanların eski dokuyu çok farklı bir kimliğe büründürmesinden kaçınmak olmuştur. Amaç, Uçhisar Köyü'ne sadece turizm kalkınması açısından değil, mimari ve sosyo-kültürel anlamda da yeni bir yaşam alanı kazandırmaktır.
 
13 yıl gibi uzun bir zamana yayılan restorasyon/yenileme sürecinde Argos Yapı, yüzyılların birikimi olan mimari geleneklerin, taş ustalarının nesilden nesile taşıdığı yordamların, mimari detaylarda gözlemlenen inceliklerin rehberliğinde yol aldı. "Turgut Hoca"nın, gelenekseli korurken ona bugünün mimari dili ile yeniden can vermek ilkesi; yeni imkanlar ve gereksinimleri görmezden gelmeden, ancak bunları eski ile ahenkli bir şekilde biraraya getirmek prensibi, çalışmaların omurgasını oluşturdu.
 
"Argos in Cappadocia" otel kompleksinde, ayakta duran ve kısmi onarım gerektiren yapılar yerine, büyük çoğunluğu harabe halinde olan ve ayağa kaldırılması gereken kalıntılarla uğraşma yolu seçildi: Otel, eski yerleşim dokusu içindeki 13 komşu yapının, bir kısmı rekonstrüksiyon, bir kısmı yeni ekler aracılığı ile restorasyonu yoluyla ortaya çıktı. Bu dokunun yaklaşık 1500 yıllık bir manastır yerleşkesi üzerinde olması ve kaya dokuda yapılan titiz uygulamalar, daha sonraki çalışmalar için çok önemli bir birikim sağladı 1997'den bu yana süregelen bu süreç, bir yandan yetenekli taş yapı, ahşap ve demir ustalarının yetişmesine aracı olurken, diğer yandan çok sayıda mimarlık fakültesinin ve çeşitli öğrenci gruplarının katılımı ile, birlikte öğrenme, üretme ve etkileşmeye dayalı açık bir çalışma ortamının oluşmasına sahne oldu.
 
Argos in Cappadocia'nın ortaya koyduğu düzey, Argos Yapı ekibinin çalışmalarına, çok sayıda tekil konut restorasyonu projelendirmek yönünde referans olmakla kalmadı: Bölgede, kentsel ölçekte çözüm bekleyen birçok düzenleme projesi de (Uçhisar Tarihi Köy Meydanı, Cevizlibağ Vadisi Re-organizasyonu, Tıraz-Kale Müze Projesi, vs.) ekibin kısa ve orta vadeli çalışmaları arasında yer alıyor.
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Stratejik Ortak
İletişim Sponsoru
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Özel Dosya