Daha Güçlü Daha Geniş Bir Networking
ArkiPARC 2013’de güçlü bir network kurulması hedefleniyor. 
 
Daha Yerel
ArkiPARC 2013 sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacak Anadolu’ya daha çok yayılacak.
 
Daha Uluslararası
2013 yılında Türkiye dışından daha çok katılım amaçlanmakta. Hem hedeflenen “network” ün hem de yurtdışı ile entegre bir gayrimenkul buluşmasının unsuru olarak daha çok yabancı katılımcı ArkiPARC’ta olacak. 


ArkiPARC, Türkiye gayrimenkul sektörü için güçlü bir iletişim ağının sağlanmasını hedefler, bu doğrultuda gayrimenkul devleri hem kendi içlerinde hem de yapılı çevreye şekil veren yerel yönetimler, karar vericiler ve diğer aktörler ile ArkiPARC’ta bir araya geliyor. Aynı zamanda yurtdışındaki fırsatların izlenmesi ve iletişim olanaklarının oluşturulmasını hedefleyen ArkiPARC, giderek artan yabancı katılımcıları ile uluslararası bir etkinlik olmayı amaçlıyor. Nitelikli kentsel çevrenin oluşması ve gayrimenkul sektörünün geleceğinin tartışılması bu nedenle önem kazanıyor.
 
ArkiPARC’da yerli ve yabancı yatırımcılar, geliştiriciler, proje ofisleri, proje yönetim şirketleri, değerleme ve danışmanlık firmaları, operatörler ve tesis yönetimi firmaları, devlet kurumları, kamu sektörü, pazarlama firmaları sizleri bekliyor. Bu amaçla özel ve kamu sektörünün ArkiPARC’da bir araya gelmesi
ve etkili bir iletişim ortamı oluşması için sizleri de ArkiPARC’da yer almaya davet ediyoruz. ArkiPARC’a sponsor olarak veya stand alanı kiralayarak
katılabilirsiniz.

Sponsorluk koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için arkiparc@arkitera.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

 

 
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.