Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
11 Nisan 2013, 16:00 - 18:30
Yer: Lale Salonu


Tipi: Atölye Çalışması
Organizatör: Arkitera
Kimlik: 39

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" un tasarısından itibaren, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının gündemine oturan ve son birkaç yılın en popüler söylemi haline gelen "Kentsel Dönüşüm", kentin imar ve planlama açısından sıkıntılı bölgelerinin iyileştirilmesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, sosyal ve teknik açıdan yeterli kent parçalarının oluşturulması ve ulaşımın bu parçalar ile entegre edilmesi düzlemine oturmaktadır.

Ancak, iyi analiz edilmemiş, dikkatli planlanmamış ve sonuçları hesap edilmeden uygulanan kentsel dönüşüm projeleri kimliksizleşmiş ve izole kent dokularının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Sürecin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için şeffaflığa, hesap verebilirliğe, yerel temsilcilerin katılımına, sosyal dayanışma ve sosyal kontrol bağlarının korunmasına önem gösterilmesi gerekmektedir. "Yaşanabilir ve Sağlıklı Kent" kavramına odaklanan kentsel dönüşümün, aynı zamanda "Kimlikli Kent" ler oluşturma açısı da ihmal edilmemelidir.

Bu atölye çalışmasında, kanun yapıcı, uygulayıcı, mimar, sivil toplum kuruluşları ve geliştiriciler başta olmak üzere sektörün önde gelen paydaşları konuyu masaya yatıracaklar, çok aktörlü ve dinamik bir süreç olan kentsel dönüşüm süreci, İstanbul ve diğer illerde yürütülen çalışmalar, yaşanan sorunlar ve kısıtlara ilişkin görüş ve yorumlarla farklı vizyonlar oluşturulacaktır.


Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.