Gelişen Kentlerde Gayrimenkul Yatırımlarının Kalkınmadaki Rolü
10 Nisan 2013, 16:00 - 17:00
Yer: Fener Oditoryumu


Tipi: Panel
Etiket: Kentsel Dönüşüm, Ticari Gayrimenkul
Organizatör: Arkitera
Kimlik: 42

  • Kentsel Yönetişim Nedir?
  • Yerel Yönetimler ve Özel Sektör ilişkisi nasıl kurulmalı, nasıl yürütülmelidir?
  • Merkezi yatırımlar, yerel yönetim yatırımları ve özel sektör yatırımları kalkınmada nasıl rol oynamaktadır?
  • Bu yatırımların birbirini tetiklemesi ve kaldıraç etkisi yapması nasıl organize edilebilir?
  • Yerel yönetimler, kentlerin kalkınması için Gayrimenkul Yatırımlarının önünü nasıl açabilir?
  • Kentli ve kullandığı gayrimenkuller, şehirciliği nasıl etkilemektedir?


Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.