Semra Kutluay

SK Planlama

Şehir Plancısı
1948’de Tunceli’de doğdu. 1965 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1970 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 1970-1973 yıllarında arasında, İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde şehir plancısı olarak çalıştı. 
 
1973 yılında kendine ait işyerini açtıktan sonra, kırk iki yıla yaklaşan mesleki kariyeri boyunca, serbest şehir plancısı olarak, uzman kadrolar eşliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İller Bankası A.Ş., İl Özel İdareleri ve Belediyeler gibi resmi kurumlar ile Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar ile çalışmış ve çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, gerçek ve tüzel kişilere, her tür ve ölçekte planlama ve proje işleri de yapmaktadır.
 
Kutluay Planlama Ofisi’nde, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli stratejik planlar ve çevre düzeni planları, 1/5.000 ölçekli nazım imar planları, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, plan revizyonları, mevzii planlar ve plan tadilatları; kentsel tasarım ve peyzaj projeleri; plan uygulaması, harita yapımı, jeolojik etüt işleri yapılmakta ve mimarlık-mühendislik ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.