Cem Kozar

Pattu Mimarlık

Kurucu Ortak
Lisans eğitimini İTÜ mimarlık bölümünde bitirdikten sonra yüksek lisansını gelecekte dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşayacağı kentleri oluşturan dinamiklerin haritalanması üzerine hazırladığı tez çalışması ile tamamladı; halen İTÜ’de doktora çalışmalarına devam etmektedir. 

2009 yılında Işıl Ünal ile birlikte PATTU'yu kurdular. Mimarlığın alışagelmiş alanlarının dışında, disiplinlerarası işler üreten PATTU İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 1. Antalya Mimarlık Bienali, ISEA, Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi Sergisi,  1. İstanbul Tasarım Bienali gibi etkinlikler kapsamında kent, mimarlık ve birey ilişkilerini sorgulayan sergi ve yerleştirmeler tasarlamıştır. Son yıllarda özellikle kültür, müzecilik ve sergi tasarımı alanlarında yenilikçi işler üretmektedir.
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.