Mehmet Nazım Özer

1971 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Antalya'da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne dokuz sene araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra , Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünde şehir Plancısı olarak çalışmıştır. 

Ağustos 2011 tarihinden itibaren ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünde Kentsel Tasarım Şube Müdürü görevini yürütmektedir.  Planlama, tasarım ve peyzaj planlama üzerine birçok sempozyum, toplantı ve yayın çalışmaları yapmıştır. Girdiği ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalardan altı ödül, beş mansiyon, dört satın alma kazanmıştır.

Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.