Uğur Aslan

Uğur Harita İnşaat

Genel Müdür

Uğur Aslan 1966 yılında Rize-Pazar’da doğmuştur. 1983-1986 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümünde öğrenimine devam etmiş, 1989 yılında KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden Harita Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1996-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

1990-1999 yılları arasında Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığında Harita ve Emlak Müdürü olarak görev yapmıştır. Kamudaki hizmeti süresince Ankara’nın gelişme bölgeleri olan Güney-batı ve Kuzey-batı koridorlarında, sanayi, konut, ticaret, rekreasyon, vb. değerlerin kente kazandırılmasında etkin rol oynamıştır. 3194, 2981, 3290, 3366 ve 775 sayılı kanunlar çerçevesinde gecekondu ve kaçak yapılaşmadan çağdaş kent planlama sürecine geçişte Ankara için önemli katkılarda bulunmuştur. Kamudaki görevi süresince proje geliştirme, yönetme ve uygulama konularında uzmanlaşan Aslan, bu tecrübe ve uzmanlığını özel sektörde devam ettirmeye karar vererek, kamudaki görevinden kendi isteğiyle ayrılarak 2000 yılı Mart ayında UĞUR Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti.ni kurmuştur.

Aslan, farklı meslek disiplinlerini şirket bünyesinde bir araya getirerek, ekibiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde, 3098 hektar alanda 93838 bağımsız birimi ve 93723 hak sahibini kapsayan 31 adet kentsel dönüşüm ve yenileme projesini başarıyla sonuçlandırmış olup,halen sektördeki çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmalarında, detaylı ve çok yönlü analizler ışığında, her projeye özgün matematiksel dönüşüm parametreleri ve tasarımlar üretmeyi, kentin yerel ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu doğrultuda projelerinde “yerinde dönüşüm” ilkesini temel alan, sosyal entegrasyonu amaçlayan, insan odaklı ve katılımcı bir çerçeve çizmektedir. Çeşitli bültenlerde yazıları yayınlanan ve mesleki ödüller alan Aslan ın çalışmaları ulusal ve uluslar arası platformlarda da pek çok projeye örnek teşkil ettiği gibi, kentsel dönüşüm ve yenileme konularındaki deneyim ve uzmanlığını, davet edildiği bu platformlarda sunumlarıyla paylaşmıştır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.