1970 yılında Ankara'da doğan Murat YILDIZ, yüksek öğrenimini sırasıyla Gazi Üniversitesi "Şehir ve Bölge Planlama", Ankara Üniversitesi "Peyzaj Mimarlığı" ve Viyana Teknik Üniversitesi "Mimarlık" bölümlerinde tamamladı. Avusturya'da; "Sürdürülebilir kent yönetimi", "Kent makroformu gelişimi ve çevresel etkileri", "Kentsel mekan tasarımında farklı modeller" konularında bilimsel çalışmalar yaptı.

Ayrıca Aydın, İstanbul, Edirne, Bursa kentlerinde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" üyeliklerinde bulundu. Halen İstanbul'da "Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu"nda görev yapan Murat YILDIZ, "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı" olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda da "imar hukuku" konusunda ders ve seminer vermekte, idari mahkemelerde "bilirkişilik" yapmaktadır.
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.