İzmir'de1981 yılında  doğdu. Orta öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde 1999 yılında ve lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 2004 yılında tamamlayarak, Şehir plancısı unvanı ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, aynı bölümde 2010 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

2006 - 2010 yılları arasında 2 dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda profesyonel olarak Sekreter Üye görevinde bulundu. 2010 yılında başladığı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı görevini sürdürmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak görev almaktadır. Ayrıca Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı hakkında ders ve seminerler vermekte, kongre ve konferanslarda oturumlara katılmakta, yazılı ve görsel basında demeç ve röportajları ile yer almakta ve çeşitli gazete, dergi ve haber sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır. 
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.