Ahmet Cengiz Yıldızcı

Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI 1969 yılında Orman Fakültesi'nden mezun olarak Orman Yüksek Mühendisi ünvanını almıştır. 1969-1972 yılları arasında Orman Bakanlığı Milli Parklar Dairesi'nde Peyzaj Plancısı olarak görev yapan YILDIZCI 1972-1973 yıllarında K.T.Ü Orman Fakültesi Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi kürsüsünde asistanlık görevinde bulunmuştur. 1973-1975 yıllarında Paris - Haut de Seine Yeşil Alanlar ve Parklar Müdürlüğü'nde Peyzaj Plancısı olarak görev yapmıştır. 1975-1977 yıllarında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü'nde Prof. Kemal Ahmet ARU yönetiminde misafir asistan doktora öğrencisi olarak görev yapmış ve 1977 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehirsel Tasarım ve Şehir Yenileme Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1978 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 1978-1979 yılları arasında UNESCO bursu ile Kanada Quebec'te Laval Üniversitesi'nde misafir öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 1982 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doçent, 1988 yılında aynı bölümde profesorlük kadrosuna atanmıştır. 2002 yılına kadar aynı bölümde Kentsel Peyzaj Planlaması Yüksek Lisans Kordinatörü olarak görev yapmıştır. 2002 yılında ülkemizde ilk kez Mimarlık Fakültesi içerisinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nü kurmuş ve 1.12.2011 yılına kadar İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı ve İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve doktora programı yürütücülüğünü yapmıştır.

Profesor YILDIZCI 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün kuruluş aşamasında görev almış, 1987-2004 yılları arasında Kentsel Peyzaj Planlaması dersi ile proje derslerini yürütmüştür. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Peyzaj Planlama ve Tasarımı dersi ile projerini yürütmüştür. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde ise Peyzaj Mimarlığı'na Giriş, Kentsel Peyzaj Planlaması, Bitkilendirme Tasarımı, Kent Mobilyaları ve Mekan dersleri ile proje stüdyolarında görev yapmıştır. 2009 yılından günümüze İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştıma Yönetimi Yüksek Lisans Programında Peyzaj Konularında ders vermekte ve tez yönetmektedir. Profesor YILDIZCI'nın 5 adet kitap, tez ve editörlüğü bulunmaktadır. 51 adet uluslararası ve ulusal bildiri ve makalesi 21 adet araştırma ve uygulama raporları bulunmaktadır. Çok sayıda konferansa ev sahipliği yapmış, organizasyon aşamasında bulunmuş ve ulusal ve uluslararası düzeyde hakemlik yapmıştır. Profesor YILDIZCI 1991-1994 yılları arasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 1995-1999 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Peyzaj Konularından Sorumlu Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca İstanbul Çevre Düzeni Planı (2004-2009) ve Bursa Çevre Düzeni Planı (2010-2013) yapımında Doğal Yapı başkanlığı görevini yürütmüştür. Profesor YILDIZCI İ.T.Ü Döner Sermaye, Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi, İ.T.Ü Vakfı ve İ.T.Ü Geliştirme Vakfı bünyesinde 82 adet peyzaj projelerine imza atmıştır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda kentinde her ölçekte yapmış olduğu peyzaj çalışmalarıyla örnek olmuştur. Ayrıca 24 adet mesleki yarışmalarda gerek jüri üyesi olarak gerekse yarışmacı olarak ödül almıştır. 2010 yılında Peyzaj Mimarları Odası'nın Peyzaj Mimarlığı Eğitimi'ne katkılarında dolayı Başarı Ödülü'ne layık görülmüştür. 2013 yılında yapmış olduğu proje ile, Peyzaj Mimarlığı alanının en prestijli ödülü olan, Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği'nin Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.  
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.