Ankara Çankaya nüfusuna kayıtlı 1956 doğumlu Ömer Sefa ERDAL, İlk ve ortaokulu Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, liseyi Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesinde okudu. Bir bankada devlet memuru olarak 6 ay çalıştı. 1974 yılında girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1979 yılında mezun oldu.

İmar ve İskân Bakanlığında 7 yıl çalıştı. Bunun ilk 5 yılı Gecekondu Önleme Bölgeleri için imar planı yapımı ve proje denetimiyle geçti. Birçok şehirde yerinde araştırma ve planlama çalışmaları yaptı. Bakanlığın Bayındırlık Bakanlığı ile birleşmesinden sonra Planlama Genel Müdürlüğünde İzmir ve Muğla illerinden sorumlu raportör olarak 2 yıl daha çalıştı.

Daha sonra eş durumundan taşındığı Antalya'da, Antalya Belediyesi İmar Müdürlüğünde sırasıyla, Kaleiçi İmar Şefi ( kent bütünündeki tüm sit alanlarına ait imar işlerinden sorumlu) ve Plan Tadilat Şefi (imar planlarıyla ilgili işlerden sorumlu ) olarak çalıştı. Yeni kurulan İmar Planlama Müdürlüğüne müdür olarak atandı. Antalya Belediyesinin Büyükşehir olmasından sonra, İmar İşleri Daire Başkanı ve Encümen üyesi olarak 6 yıl daha çalıştı.
Dünya şehirciler birliğinin (ISOCARP) Tokyo'da ki toplantısında Antalya'yı temsil ederek, bir yıl sonra birlik toplantısının Antalya da yapılması organizasyonunda aktif rol aldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda 14 yıl Belediye Temsilcisi Üyeliği görevini sürdürdü. İmar Planı yapım yetkisiyle ilgili "A" Gurubu Şehircilik Karnesi almaya hak kazandı. Memuriyetten emekli olmadan önce ASAT (Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü) ihale komisyonlarında başkan ve üye olarak 3 yıl çalışmayla birlikte toplam 26 yıllık kamu görevini tamamlanmış oldu.

2006 yılından itibaren "A" gurubu serbest şehircilik hizmetleri veren Plantalya Şehircilik Mimarlık Tasarım.. Ltd.Şti. nin kurucu yöneticisi olup her ölçekte imar planı, koruma amaçlı imar planı, imar tadilatları, imar danışmanlığı ve İdare Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. 
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.