Sırma Turgut

Doç. Dr. Sırma Ramazanoğulları TURGUT 1992 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesidir. Aynı üniversitede ki lisans eğitiminden sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, İşletme Bilimleri - Yönetim Organizasyon ve İşletme Politikası Programı'nda tamamladı. Doktorasını ise, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Programında "İstanbul Metropoliten Alanında Planlama Yönetimi" konusunda gerçekleştirerek 2000 yılında Dr. Ünvanını aldı. Yerel yönetimlerde planlama süreç yönetimleri; kentsel koruma, yenileme ve dönüşüm ve toplumsal içerme projelerinde organizasyon konularında çalışmalar yapan, kent işletmesi, kent ve toplum yönetimi, planlamanın yasal yönetsel boyutları, AB ve planlama çalışmaları konularında ders veren, Turgut'un çok sayıda alan araştırması bulunmaktadır.

Kent yönetimi, büyükşehir yönetimi, yönetişim, planlama ve planlama yönetimi yerel yönetimler ve planlamada güncel sorunlar, kentsel koruma, yenileme ve dönüşüm konularında çalışmaları devam eden Turgut'un ilgili konularda yayınlanmış olan çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışması olup, kitap olarak yayınlanmış çalışmalar arasında, İstanbul'un Yönetimi: Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi ve Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından Küçükçekmece Ayazma Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi, (Eda Cacatas Ceylan ile birlikte) In The Wake of a Local Government Initiative: Istanbul- Küçükçekmece Urban Regeneration Project sayılabilir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Metropoliten Yönetim konularında ders veren ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi olarak da sektör çalışmalarına katılan Turgut evli ve iki çocuk annesidir.  
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.