1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yalova'da tamamladı.

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans eğitimini, 2009 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2000-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünde,

2007-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığında,

2011 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde;

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ,

Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı,

Özel Projeler ve Kentsel Tasarım Dairesi Başkanlığı, görevlerini yürüttü.

Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İmar Hukuku, Planlama, Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması ve Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında bir çok çalışma ve projede yer aldı, makaleleri yayınlandı.

Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.