TSKB Gayrimenkul Değerleme

A: Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No:1 Fındıklı İstanbul
T: +90 212 334 50 54
F: +90 212 334 50 35
W: www.tskbgd.com.tr
Faaliyet Alanları: Değerleme & Danışmanlık
Stand No144
TSKB Gayrimenkul Değerleme, bilgi birikiminin temelini TSKB’nin yarım asrı aşkın bir sürede elde ettiği gayrimenkul, makine ve ekipman parkı ekspertizi uzmanlığından alarak, 2002 yılında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.
Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite, en iyi en yüksek kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etütler, yatırım inceleme-kontrol, makine-ekipman ekspertizi gibi konularda uluslararası standartlarda (IVSC) bağımsız ve tarafsız hizmet veren TSKB Gayrimenkul Değerleme, çalışmalarını gizlilik esasına uygun gerçekleştirmektedir. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme, güncel olarak takip ettiği sektörel veriler ve gelişmeler ışığında hazırladığı raporlar ile yatırım kararlarında yol gösterici bir misyon edinmiştir. Pazar araştırma hizmetleri ile gayrimenkul yatırımlarında, yatırımcıların doğru ve sağlıklı adımlar atmasına da destek vermektedir.
Değerleme sektöründe köklü birikimin ve uzmanlığın temsilcisi olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş, tüm Türkiye’ye yayılan güçlü organizasyon yapısı ve lisanlı değerleme uzmanlarıyla projelerin başlangıç aşamasında itibaren her aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Değer tespit hizmetleri kapsamında arsalardan iş merkezlerine, fabrikalardan alışveriş merkezlerine, otellerden lojistik tesislerine, limanlara kadar geniş bir alanda pazar değeri tespiti TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin uzmanları tarafından yapılmaktadır. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme, güçlü ve profesyonel kadrosuyla kurulduğu günden bugüne; şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve özellikle SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda kabul gören bağımsız ve tarafsız raporlama hizmeti sunmaktadır.
2003 yılı Şubat ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen “Değerleme Şirketleri” listesine alınan TSKB Gayrimenkul Değerleme; SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir etmekte ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak müşterilerine raporlamaktadır. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 17.12.2009 tarih ve 3469 sayılı kararı ile “Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı  hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi alan ilk şirketlerden biridir. SPK, BDDK lisanslarından sonra İngiliz Kraliyet Ailesi Tescil ve Lisans Kurumu tarafından verilen ve uluslararası hizmet güvencesi sunan RICS lisansını alarak, Türkiye’nin üç lisanla hizmet veren önde gelen şirketlerinden biri olmuştur. 
2012 yılıyla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘yeşil bina’ yatırımları için değerleme ve danışmanlık hizmeti vermeye başlayan TSKB Gayrimenkul Değerleme, binaları çevresel etkilerine göre değerlendiren sistemler arasında dünyada en iyi bilinen sürdürülebilirlik değerlendirme sistemleri arasında yer alan BREEAM’in (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) lisansına sahiptir. “Yeşil Binalar”ın değerlemesi, En İyi ve En Yüksek Kullanımda “Yeşil Değer” Analizi, projelerin ve mevcut binaların yeşil bina sertifikalandırmasında süreç analizi hizmetlerini sunmaktadır. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., ilk şubelerini 2006 yılında Ankara ve İzmir illerinde açmıştır. 2011 Nisan itibarıyla Bursa, Adana ve Antalya olmak üzere üç yeni şubesini faaliyete geçiren TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul merkez olmak üzere 6 ilde şubeleri ve 61 ilde de temsilcileri ile hizmet veren TSKB Gayrimenkul Değerleme, yaygın hizmet ağını günden güne güçlendirmektedir.
Gümüş Sponsor
Bu Kurumdan Katılan Kişiler


Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.